צינור הידראולי עקרון מחבר מהיר

- Feb 05, 2018 -

צינור הידראולי מהיר מחבר עקרון

מחבר שינוי מהיר, אחד עם שסתום הסימון, אחד הוא ללא שסתום הסימון. בעזרת שסתום חד-כיווני, שסתום חד-כיווני המחובר למקור הגז, כשהוא מנותק, שסתום החד-כיווני נסגר אוטומטית, כאשר הוא מחובר לקצה המטען של האצבעון כדי לפתוח את שסתום הסימון. נעילה עצמית היא השימוש של כדורי פלדה מוטבע החריץ באותו זמן על ידי "קונוס --- גליל" שרוול לנעול את הכדור.


  • נקבה 37 ° Jic מסתובב
  • מתכוונן גלגל מרפק האיחוד
  • זכר Jic Union
  • אורפס סיבוב האיחוד
  • 90 סיבוב המרפק
  • 45 ° מתכוונן מרפק סטאד

מוצרים קשורים